Duyurular


Duyuruların ve Haberlerin Tümünü Görüntüle

İTÜ Engelli Öğrenci Birimi Web Sayfasına Hoş Geldiniz.


5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun başta olmak üzere, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yürürlükte olan düzenleme hükümleri çerçevesinde, öğrencilerimizin yeti farklılıklarının eğitim yaşamında dezavantaja yol açmasını önlemek ve güncel standartlar ekseninde kapsayıcılık çalışmalarıyla daha erişilebilir bir Üniversite olabilmemize katkı sunmayı hedefleyerek faaliyetlerini sürdüren birimimiz, tüm İTÜ mensuplarının kapsayıcı bir ekosistemi deneyimlemesini amaçlamaktadır.

Birimimiz, yeti farklılıklarıyla eğitim standartlarının kapsayıcı planlanmaması nedeniyle oluşan dezavantajların azaltılmasını sağlamak üzere hazırladığı bireysel akademik uyarlama belgeleriyle öğrenciyi ve eğitim aldığı akademik birimleri destekleyici çalışmalar sürdürmektedir. Bahse konu hizmetten yararlanmak isteyen tüm öğrencilerimiz birimimizle iletişim kurabilir.

Bununla birlikte, Üniversitemizde akademik ya da idari olarak görev sürdüren, iş yerleri içerisindeki fiziksel ve dijital erişilebilirlik sorunlarıyla karşılaşan tüm çalışma arkadaşlarımıza çözüm önerileri geliştirilebilmesi üzere yetkili birimlerle iş birliği gerçekleştirerek çalışmayı, bu sayede farklılıkların kapsanarak kurum kültürümüzün zenginliğine dönüştürülebilmesini çok önemsiyoruz.