ÇALIŞANLARIMIZ

Çağrı ARTAN
Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü
E-Posta: artanc@itu.edu.tr
Telefon: 02122857053

Doç. Dr. Göksenin İNALHAN
Akademik Danışman
E-Posta: inalhang@itu.edu.tr

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uzmanı Cem DEMİRBAŞ
Psikolojik Danışman.
Telefon: 02122857024
E-Posta: cemdemirbas@itu.edu.tr