BİZ KİMİZ?

İTÜ ENGELLİ ÖĞRENCİ DANIŞMA  BİRİMİ YÖK' ÜN İLGİLİ YASA VE KARARNAMELERİ DOĞRULTUSUNDA KURULMUŞ BİR ÜNİVERSİTE BİRİMİDİR.

MİSYONUMUZ VE AMAÇLARIMIZ          İTÜ öğrencilerine engel durumlarına uygun düzenlemeleri sağlamak; öğretim elemanları, araştırma görevlileri, İTÜ Öğrenci Dekanlığı, İTÜ Engelliler Komisyonu, Rektörlük ve tabi ki öğrenciler arasında devam eden iletişim ve işbirliğini bağlıdır.

Engelli Bireyler için Gereken Hizmetler:

 • Programlara ve hizmetlere erişimde eşitlik
 •  İTÜ Engelliler Komisyonu, Birimi ve Rektörlük aracılığı ile engellilere göre uygun öğrenme yöntemlerinin sağlanması 
 • Revir aracılığı ile sağlık hizmetlerinin sağlanması 

 • Üniversitede yurtlarında kalma konusunda öncelik 
 • Kayıt İşleri aracılığı ile ders yeri değişikliği konusunda verilen hizmetlerinin sağlanması 
 • Burs Ofisi aracılığı ile burs sağlanması konusunda öncelik 
 • Burs Ofisi aracılığı ile öğrenci asistanlarının sağlanması 
 • Yemek Hizmetleri aracılığı ile özel perhiz yemeğinin sağlanması 
 • İTÜ PDR MERKEZİ aracılığı ile mesleki gelişim ve kişisel danışmanlık hizmetlerinin sağlanması 
 • Yapı İşleri aracılığı ile erişilebilir düzenlemelerin yapılması 


Görme Engelli Öğrenciler için Gereken Hizmetler:

 • Okuma, not alma ve diğer yardımlar 
 • Kütüphane ve laboratuvar desteği yardımı 
 • Alternatif formda materyallerin sağlanması (örneğin, e-metinler, braille alfabesi, teyp) kütüphane aracılığı ile internet kaynaklı materyallerin sağlanması 
 • Yerleşke Oryantasyonu ve “Bağımsız Hareket”eğiyimin verilmesi 
 • Mustafa İNAN Kütüphanesinde braille okuma odaları 
 • Kampüs ulaşım haritasının kullanımı 
 • Kampüsteki önemli kavşaklara sesli trafik lambaları 

Fiziksel Engelli Öğrenciler için Gereken Hizmetler: 

 • Not alınması, laboratuar yardımı 

 • Yapı ve inşaat alanlarının düzenlenmesi 

 • Kampüs binalarına rampa ve asansör ile ulaşım 

 • Kampüs içi erişim kolaylığı 

 • Kampüs içinde tuvaletlerin erişilebilir olması 

 • Erişimi uygun olmayan binalardaki derslerin ve diğer aktivitelerin yerlerinin tekrar düzenlenmesi 

 • Erişilebilir binaların olduğu haritalar 

 • Kampüs boyunca bulunan kaldırımlarda erişimi bütünüyle sağlayan rampaların olması 

 • Erişilebilir park etme alanlarının bulunması 


İşitme Engelli Öğrenciler için Gereken Hizmetler 

 • Not alıcılar (Notetakers) 

 • Tele-konferans sistemlerinin sağlanması 

 • Kampüsteki konaklama (yurtlarda) birimlerinde değişikliklerin yapılması 

 • Görsel (görülebilir) yangın alarmları


Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ile Öğrenme Güçlüğü olan Öğrenciler için Gereken Hizmetler: 

 • Derslerde not alınması, teybe kayıt yapılması


Psikiyatrik ve Psikolojik Sorunları olan Öğrenciler için Gereken Servisler:

 • Revirde psikiyatrist 

 • İTÜ PDR MRKEZİ den psikolojik destek hizmetlerinin  sağlanması